Prvi dan pouka na liceju

Prvi dan pouka na liceju Slomšek je potekal v sproščenem vzdušju. Dijaki prvih razredov so si ogledali šolske prostore in se medsebojno spoznavali s socialnimi igrami pod vodstvom profesoric Martine Gantar, Jane Miot in Ylenie Pagan, ostali pa so se prve tri ure pouka srečali s starimi oz. spoznali so nove profesorje. Četrto uro so na šolskem dvorišču vse dijake in profesorje nagovorile g. ravnateljica Eva Sancin in njeni namestnici prof. Martina Milič in prof. Marija Kristina Milič.
Predstavnici dijakov Anet Kastelic in Francesca Vremec sta izrekli dobrodošlico prvošolcem in jim zaželeli uspešno šolsko pot.

Prostori

Licej Anton Martin Slomšek

Ulica Caravaggio 4 - 34128 Trst (TS)