Pouk

Naša vzgojno-izobraževalna ponudba

Šola

Š.l. 2023/2024

Pouk

Dijaka/dijakinjo, ki izbere humanistično smer, zanimajo vzgojni procesi in izobraževalni modeli ter psihološke značilnosti posameznika in skupin.

Več o tem


Dijaka/dijakinjo, ki izbere družbeno–ekonomsko smer, zanimajo družbeni, kulturni in ekonomski pojavi ter organizacija evropskih in svetovnih političnih ustanov.

Več o tem

Pouk

Oglej si učno gradivo

Projekti

Pokaži projekte, ki jih ponuja šola

LIKOVNI KROŽEK

Pri likovnem krožku ustvarjajo dijaki likovna dela, ki krasijo šolske hodnike. Ustvarjajo na določeno temo za sodelovanje na likovnih natečajih.

Avatar utente

Mitja Cernich

Personale tecnico