Šola v številkah

Številke šole pripovedujejo zgodbo o rasti, znanju in priložnostih za vsakega posameznega učenca.

Šola v številkah

Številke naše šole kažejo na rast, znanje in sposobnosti posameznih dijakov.

115

Število dijakov

10

Število razredov

11

Povprečno število dijakov na razred