HUMANISTIčNI IN DRUžBENO EKONOMSKI LICEJ

Humanistični licej

Dijaka/dijakinjo, ki izbere humanistično smer, zanimajo vzgojni procesi in izobraževalni modeli ter psihološke značilnosti posameznika in skupin.

Dogodek

Humanistična smer  omogoča pridobivanje kompetenc na psihopedagoškem in družboslovnem področju. Pridobljeno znanje, tako pri značilnih kot pri splošno izobraževalnih predmetih, utira pot do razumevanja lastnega osebnega življenja in širših vzgojno-izobraževalnih vzorcev in procesov. Učenje latinščine dijake poveže s kulturo antičnega sveta in krepi zavest o vrednosti humanistične kulture.

 

“Specifično naj bi ob koncu šolanja, poleg učnih dosežkov, skupnih vsem licejem, dijaki na na humanistični smeri:

  • usvojili in kritično uporabljali znanja in orodja s področja humanističnih ved: antropologije, pedagogike, psihologije in sociologije preko disciplinarnega in interdisciplinarnega pristopa;
  • z branjem in neposrednim študijem, poglabljanjem ter analizo glavnih del pomembnih sodobnih in preteklih avtorjev obvladali vzgojne vzorce, medosebne in družbene modele, značilne za zahodno družbo in razumeli njihovo vlogo v oblikovanju evropske civilizacije;
  • znali prepoznati glavne teoretične in politične modele družbenega življenja, ki omogočajo kulturo sobivanja in razumeli njihov zgodovinski, filozofski in družbeni izvor;
  • bili sposobni primerjati različne teorije, ki omogočajo razumevanje raznolikosti in kompleksnosti družbene stvarnosti, s posebnim poudarkom na vzgojnoizobraževalnih procesih, svetu dela in medkulturnosti;
  • znali kritično in zavestno uporabljati glavne sporazumevalne metodologije, vključno z vzgojo za medije.”

Vir: https://www.miur.gov.it/liceo-scienze-umane

Ustanova, pristojna za učno smer
Dokumenti

Seznam učbenikov na posodo za š.l. 2023/24

V priponki je objavljen seznam knjig, ki jih dijaki dobijo na posodo za šolsko leto 2023/24.

Potrjeni učbeniki za š.l. 2023/24

V priponki je objavljen sezanm potrjenih učbenikov za šolsko leto 2023/24.