Pouk

Naša vzgojno-izobraževalna ponudba

Šola

Š.l. 2023/2024

Pouk

Dijaka/dijakinjo, ki izbere humanistično smer, zanimajo vzgojni procesi in izobraževalni modeli ter psihološke značilnosti posameznika in skupin.

Več o tem


Dijaka/dijakinjo, ki izbere družbeno–ekonomsko smer, zanimajo družbeni, kulturni in ekonomski pojavi ter organizacija evropskih in svetovnih političnih ustanov.

Več o tem