Dogodek

V elektronskem dnevniku beležimo stanje posameznega razreda in napredek posameznega dijaka.

Zakaj izbrati to smer

Elektronski dnevnik uporabljamo v naslednje namene: vpisovanje prisotnosti dijakov v razredu; - vpisovanje odsotnosti, poznejših prihodov in predčasnih odhodov; - beleženje predelane snovi ali načrtovanih dejavnosti; - vpisovanje ocen; - sporočanje staršem posameznih dijakov; - vpis morebitnih disciplinskih prekrškov; - vpisovanje načrtovanih pisnih in ustnih preverjanj ter izvenšolskih in obšolskih dejavnosti za razredno skupnost v razredni rokovnik; - objavljanje okrožnic, dovolilnic, sporočil na oglasni deski.

Dostop do storitve

Do e-dnevnika lahko dostopamo samo z uporabniškim imenom in geslom, ki ju posamezniku izroči šolska ustanova. S svojim uporabniškim imenom in geslom lahko profesor v e-dnevniku preverja le podatke, ki zadevajo njegove razrede in predmete.

Kraji, kjer se izvaja storitev

Kaj potrebujem

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php