Dogodek

Projekt za usposabljanje za razvoj prečnih kompetenc in za usmerjanje se na dveh smereh liceja precej razlikuje. Triletni načrt na humanistični smeri ima v tretjem letniku naslov Odprti do drugačnosti. S projektom spoznavajo dijaki ustanove za osebe s posebnimi potrebami. V četrtem in petem letniku spoznavajo dijaki delo v otroških vrtcih in na osnovnih šolah. Na družbeno-ekonomski smeri imajo dijaki triletni načrt, ki se glasi Spoznavanje kulturnih ustanov, krajevnih upravnih javnih ustanov (na primer občine, Dežela FJK ), socialnih podjetij in zadrug ter podjetij storitvenega sektorja. Glavni smoter triletnega projekta je ta, da dijaki pridobijo informacije, ki jih potrebujejo pri izbiri svoje študijske poti, za spoznavanje trga dela in pri karierni orientaciji.

Zakaj izbrati to smer

Projekt za razvijanje prečnih kompetenc in za usmerjanje omogoča dijakom in dijakinjam, da sodelujejo pri številnih dejavnostih, s pomočjo katerih spoznajo lastna osebna in poklicna zanimanja, močne in šibke točke svoje osebnosti, značilnosti nekaterih poklicnih profilov ter delovanje in organizacijo različnih delovnih okolij.

Delovne izkušnje, ki se izvajajo v šolskem in izvenšolskem okolju, dijakom nudijo možnost, da ozavestijo in gojijo mehke veščine, kot so samospoznavanje, učenje učenja, komunikacija in aktivno poslušanje, reševanje problemov ali konfliktov in obvladovanje stresa. Dijaki obenem obenem urijo sposobnost samostojnega sprejemanja odločitev, zrelega in odgovornega prilagajanja okoliščinam in navodilom ter različnim delovnim ali vodstvenim stilom, sposobnost sprejemanja odgovornosti, organizacijske sposobnosti, zmožnost načrtovanja dela, timskega dela, pa tudi socialne in državljanske kompetence ter digitalne spretnosti.

Dostop do storitve

Kontakti

Ponudnik storitve