Izleti in poučne ekskurzije

Strokovne ekskurzije in poučni šolski izleti sodijo med redne vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Dogodek

Strokovne ekskurzije in poučni šolski izleti kot tudi praksa sodijo med redne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, katerih cilj je vsestransko širjenje in poglabljanje znanja na različnih področjih. Na začetku šolskega leta posamezni profesorji in/ali dijaki pripravijo predloge za šolske dejavnosti zunaj šole in jih posredujejo profesorskemu zboru v odobritev.

Ekskurzije so enodnevne in vključujejo vodene obiske muzejev, galerij, razstav, naravnih parkov in kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Izleti so večdnevna potovanja po Italiji in/ali tujini.

Zakaj izbrati to smer

Enodnevne ekskurzije in šolski izleti bogatijo znanje dijakov in krepijo njihove komunikacijske spretnosti in sposobnosti.

Dostop do storitve

Starši izpolnijo in podpišejo dovolilnico, ki je objavljena v elektronskem dnevniku Spaggiari, in s tem dovolijo, da se dijak udeleži izleta oz. poučne ekskurzije.

Kontakti

Ponudnik storitve